Görsel Okuma Stratejileri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Epçaçan, C., Epçaçan, C., & Ulaş, A. H. (2010). The study of visual reading strategies scale of validity and reliability
in comprehension teaching. Procedia Social and Behavioral Sciences, 9, 1666–1673

Sorumlu Yazar: 
Cevdet Epçaçan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: