Görsel Okuma Becerileri Başarı Testi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Aydın, N. (2020).Türkçe dersinde kısa film destekli etkinliklerin görsel okuma becerilerine etkisi (Doktora Tezi). Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Sorumlu Yazar: 
Nurullah AYDIN
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: