Ortaokul Öğrencileri İçin Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yıldırım-Döner, S. ve Demir, S. (2021). Ortaokul Öğrencileri İçin Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1-31. doi:10.9779.pauefd.823427

Sorumlu Yazar: 
Seyhan Yıldırım Döner
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: