California Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kökdemir, D. (2003). Belirsizlik durumlarında karar verme ve problem çözme (Doktora tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: