Eksik Kalma Korkusu Ölçeği (Fear of Missing Out Scale- FoMOs)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Can, G., & Satici, S. A. (2019). Adaptation of fear of missing out scale (FoMOs): Turkish version validity and reliability study. Psicologia: Reflexão e Crítica, 32(3), 1-7

Sorumlu Yazar: 
Ahmet Satıcı
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: