Egzersiz Bağımlılığı Ölçeği (EBÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Tekkurşun Demir, G., Hazar, Z. ve Cicioğlu, H. İ. (2018). Egzersiz Bağımlılığı Ölçeği (EBÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(3), 865-874.

Sorumlu Yazar: 
Gönül Tekkurşun Demir
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: