Egzersiz Yararları/Engelleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ortabağ, T., Ceylan, S., Akyüz, A., & Bebiş, H. (2010). The validity and reliability of the Exercise Benefits/Barriers Scale for Turkish military nursing students. South African Journal for Research in Sport, Physical Education and Recreation, 32(2), 55-70.

Sorumlu Yazar: 
Tülay Ortabağ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: