Beslenme-Egzersiz Davranışları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yurt, S. ve Yıldız, A. (2016). Adolesanlar için beslenme egzersiz davranışlarını değerlendirme ölçüm aracının geliştirilmesi, geçerliliği ve güvenilirliği. Türkiye Klinikleri Journal of Public Health Nurs-Special Topics, 2(1),19–25.

Sorumlu Yazar: 
Seher YURT
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: