Eğitimciler İçin Temel Teknoloji Yeterlikleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Tekinarslan, E. (2008). Eğitimciler İçin Temel Teknoloji Yeterlikleri Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 26(26). 186- 205

Sorumlu Yazar: 
Erkan Tekinarslan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: