Sosyal Ağların Eğitim Amaçlı Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kesici, A . (2019). Lise öğrencilerinin sosyal ağları kullanma sıklığına göre sosyal ağları eğitim amaçlı kullanmaya yönelik tutumlarının incelenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(1), 315-343. doi: 10.19171/uefad.443155

Sorumlu Yazar: 
Ahmet KESİCİ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: