Eğitimde Teknoloji Kullanımı Öz Yeterlilik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Doğru, M.(2014). Development of a Self-Efficacy Scale of Technology Usage in Education. Journal of Mathematics Science and Technology Educatio, 13(6), 1785-1798. DOI 10.12973/eurasia.2014.1204a

Sorumlu Yazar: 
Mustafa Doğru
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: