Eğitim Teknolojisi Standartlarına Yönelik Öz-Yeterlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Simsek, O., & Yazar, T. (2016). Education technology standards self-efficacy (ETSSE) scale: A validity and reliability study. Eurasian Journal of Educational Research, 63, 311-334, http://dx.doi.org/ 10.14689/ejer.2016.63.18

Sorumlu Yazar: 
Ömer Şimşek
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

5 alt boyut ve 40 madde
Öğrencilerin öğrenmelerini kolaylaştırma ve yaratıcılığı teşvik etme (9 m): Teknolojiyi, öğrencilerin yaratıcı düşünmelerini geliştirmeleri için kullanabilirim.
Dijital çağa uygun öğrenme ortamları ve değerlendirme etkinlikleri tasarımlama ve geliştirme (10 m):
Öğrencilere bireysel gelişimlerini aktif bir biçimde izleyebileceği teknolojiyle zenginleştirilmiş öğrenme ortamları oluşturabilirim.
Dijital çağın çalışma ve öğrenme anlayışına öncülük etme (5 m): Bilişim teknolojileri ile ilgili yazılım ve donanımları
etkili bir biçimde kullanabilirim.
Dijital vatandaşlıkta model olma (7 m): Daha etkili bir öğretmen olabilmek için yeni teknolojik araçlar konusunda sürekli olarak kendimi geliştirebilirim.
Mesleki gelişim ve liderlik etkinliklerine katılma (9 m): Mesleki gelişimimi sağlamak için meslektaşlarımla e-posta
grupları ya da sanal sosyal gruplar oluşturabilirim.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=Tamamen katılmıyorum – 5=Tamamen katılıyorum)
İletişim: