Duygusal Zeka Ölçeği (Eğitimciler için)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çakan, M.,ve Akbaba Altun, S. (2005). Adaptation of an emotional intelligence scale for Turkish educators. International Education Journal, 2005, 6(3), 367-372.

Sorumlu Yazar: 
Mehtap Çakan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: