Eğitim Yazılımları Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kara, Y. (2007). Eğitim Yazılımları Değerlendirme Ölçeği (EYDÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 77-90.

Sorumlu Yazar: 
Yılmaz Kara
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: