Eğitim Katılım Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Güngör, R. (2006). Adaptation of the education participation scale (EPS)
for participants in level II literacy courses.
(Master thesis). Boğaziçi Üniversity Institute of Social Sciences, İstanbul.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: