Hizmet-İçi Eğitim Programlarını Değerlendirme Ölçeği-Öğretmen Formu

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Tekin, S. ve Yaman, S. (2008). Hizmet-içi Eğitim Programlarını Değerlendirme Ölçeği: Öğretmen Formunun geliştirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(3), 15-26.

Sorumlu Yazar: 
Süleyman Yaman
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: