Dijital Eğitim Platformu Değerlendirme Ölçeği (DEPDÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Özerbaş, M. A. ve Yazıcı, E. B. (2021). Dijital Eğitim Platformu Değerlendirme Ölçeği’nin (DEPDÖ) geliştirilmesi çalışması. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(2), 901-917. https://doi.org/10.33206/mjss.890538

Sorumlu Yazar: 
Elif Büşra Yazıcı
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: