Eğitim ve Öğrenme Sermayesi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Leana-Taşçılar, M. Z. (2015). Questıonnaire of Educational and Learning Capital (QELC): Turkish language validity and factor structure. College Student Journal, 49, 531-541.

Sorumlu Yazar: 
Marilena Z. Leana Taşçılar
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: