Eğitim Örgütlerinde İletişim Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Dündar, İ. (2001). Eğitim örgütlerinde iletişim kalitesi (Yüksek lisans tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: