Eğitim Yazılımı Geliştirme Öz-Yeterlik Algısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Aşkar, P. ve Dönmez, O. (2004). Eğitim Yazılımı Geliştirme Öz-Yeterlik Algısı Ölçeği. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 3(6), 259-274.

Sorumlu Yazar: 
Petek Aşkar
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

.92 bulunmuştur.

22 maddeden oluşmaktadır.
Gerekli bilgi, beceri veya tutumları öğretebilir bir biçimde tasarlayabilirim.
Bir eğitim yazılımı projesinde senaryo şablonunu oluşturup; hazırlanan içeriği bu şablona göre düzenleyebilirim.

Derecelendirme: 
100’lük sistem (0= hiç güvenmem – 100= çok güvenirim)