Eğitim Programı Okuryazarlığı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Bolat, Y. (2017). Eğitim Programı Okuryazarlığı Kavramı ve Eğitim Programı Okuryazarlığı Ölçeği. Turkish Studies. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. 12(18), 121-138. DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12103 ISSN: 1308-2140.

Sorumlu Yazar: 
Yavuz Bolat
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

1. Verilen hedef davranışın hangi hedef boyutuna ilişkin olduğunu ayırt edebilirim.
2. İçeriğin öğrenci seviyesine uygunluğunu denetleyebilirim.
3. Hedefe uygun içerik seçebilirim.
Yukarıdaki biçimde 29 madde bulunmakta olup iki alt boyuta sahiptir.

Derecelendirme: 
5’li Likert
İletişim: