Eğitim Bilişim Ağı Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Uğurlu, B. ve Gürsoy, G. (2018). Eğitim Bilişim Ağı Tutum Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 8, 35-66.

Sorumlu Yazar: 
Burcu Uğurlu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: