Eğitim Örgütleri İçin Örgütsel Esneklik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yurdakul, A. ve Çelik, K. (2017). Eğitim Örgütleri İçin Örgütsel Esneklik Ölçeği geliştirme çalışması. IV. International Eurasian Educational Research Congress içinde (s.384-385). Denizli: Pamukkale Üniversitesi.

Sorumlu Yazar: 
Ahmet Yurdakul
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: