Bilişsel Esneklik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Bilgin, M. (2009). Developing a Cognitive Flexibility Scale: Validity and reliability studies. Social Behavior and Personality, 37(3), 343-353.

Sorumlu Yazar: 
Mehmet Bilgin
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
5 li likert
İletişim: 
PDF: