Bilişsel Kontrol ve Esneklik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Demirtaş, A . (2019). Stresli Durumlarda Bilişsel Kontrol ve Bilişsel Esneklik: Bir ölçek uyarlama çalışması . Psikoloji Çalışmaları, 39(2), 345-368. https://doi.org/10.26650/SP2019-0028

Sorumlu Yazar: 
Ayşe Sibel Demirtaş
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: