Eğitim Değeri Algısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Dilek, H. (2021). Eğitim değeri algısı ölçeğinin psikometrik özelliklerinin klasik test kuramı ve madde tepki kuramına göre incelenmesi [Yüksek lisans tezi]. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep.

Sorumlu Yazar: 
Harun Dilek
Geçerlik: 

Ölçme aracı ortaokul öğrencilerinin eğitim değeri algılarını ölçmeye yönelik olarak 8 maddeden oluşan tek boyutlu bir ölçektir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliğine ilişkin bulgular alt gruplara göre tez içerisinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

1. Ailem, evde ders çalışmam için uygun bir ortam hazırlar.
2. Öğretmenlerim, eğitimimle ilgili beni yönlendirir.
3. Ailem ve öğretmenlerim eğitimimi iyileştirmek için iş birliği
yapar.
4. Derslerime giren öğretmenlerim, eğitimim için iş birliği
yaparlar.
5. Okul idaresi, ailemi eğitim faaliyetleri hakkında bilgilendirir.
6. Okulumda yapılan sosyal etkinlikler, eğitim sürecime katkıda
bulunur.
7. Ülkemde, iyi bir eğitim almam için fırsatlar sunulmaktadır.
8. Bu eğitim sisteminde başarılı olabilirim.

Derecelendirme: 
1=Bana Hiç Uygun Değil- 2=Bana Biraz Uygun-3=Bana Büyük Ölçüde Uygun-4=Bana Tamamen Uygun
İletişim: