Ekolojik Eğitim Değeri Algısı

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Aliyev, R., Akbaş, U., & Özbay, Y. (2021). Mediating Role of Internal Factors in Predicting Academic Resilience. International Journal of School & Educational Psychology, 9(3), 236-251. https://doi.org/10.1080/21683603.2021.1904068

Sorumlu Yazar: 
Ramin Aliyev
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
1= Hiç Katılmıyorum, 5= Tümüyle Katılıyorum
İletişim: