Edmodo Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yünkül, E.,ve Çankaya, S. (2017). Students’ attitudes towards Edmodo, a social learning network: A scale development study. Turkish Online Journal of Distance Education, 18(2), 16-29.

Sorumlu Yazar: 
Eyüp Yünkül
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: