Eğitim Alanı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Şahin, M. G., ve Boztunç-Öztürk, N. (2018). Eğitim alanında ölçek geliştirme süreci: Bir içerik analizi çalışması.
Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(1), 191-199. https://doi.org/10.24106/kefdergi.375863

Sorumlu Yazar: 
Melek Gülşah ŞAHİN
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: