Ebeveynlerin Fene ve Okul Öncesinde Fen Etkinliklerine Yönelik Görüşleri Ölçeği (EFOFGÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Şahin, Ç., Uludağ, G., Gedikli, E. ve Karakaya, L. (2018). Ebeveynlerin Fene ve Okul Öncesinde Fen Etkinliklerine Yönelik Görüşleri Ölçeği’nin geliştirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(1), 101-108.

Sorumlu Yazar: 
Çiğdem Şahin
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: