Ebeveynlik Ölçeğinin Türkçe Versiyonu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Arkan, B., Bektaş, M., Öztürk, C., Özyazıcıoğlu, N., & Vural, P. (2019). A reliability and validity study of the Turkish version of the Parenting Scale. The Journal of Pediatric Research, 6(1), 56-64. doi: 10.4274/jpr.galenos.2018.23855

Sorumlu Yazar: 
Burcu Arkan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: