Ebeveynleştirilmiş Çocuk Ölçeği- Yetişkin Formu

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Zencir, T. & Haskan-Avcı, Ö. (2019). Development of the Parentified Child Scale- Adult Version: A reliability and validity study. Cukurova University Faculty of Education Journal, 48(1), 531-553. doi: 10.14812/cufej.443707

Sorumlu Yazar: 
Tolga ZENCİR
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

“Annemin/babamın sorumluluğunda olan işlerde bile kendimi sorumlu hissederim”
“Kardeşlerimin başına bir iş gelse benden bilinirdi.”
22 madde genel ebeveynleştirilme, 10 madde ise kardeş odaklı ebeveynleştirilme boyutlarında olmak üzere, toplamda 32 madde yer almaktadır.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=Kesinlikle Katılmıyorum -5=Kesinlikle Katılıyorum)
İletişim: