Hekim Empati Jefferson Ölçeğinin Öğrenci Versiyonu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Gönüllü, İ., & Öztuna, D. (2012). A Turkish Adaptation of the Student Version of the Jefferson Scale of Physician Empathy. Marmara Medical Journal, 25(2), 87-92

Sorumlu Yazar: 
İpek Gönüllü
Geçerlik: 

Ölçeğin boyutluluk yapısının değerlendirilmesinde kategorik verilerde doğrulayıcı faktör analizi (DFA) kullanılmıştır. DFA, bir madde hariç ölçeğin mevcut üç boyutlu yapısını doğrulamıştır.

Güvenirlik: 

Cronbach alfa değeri Perspektif Alma Bileşeni için , α = 0.83, Şefkatli Bakım Bileşeni için α =0.70, Ayakta Durma Bileşeni , α = 0.60 olarak bulunmuştur. Sonuçlar ölçeğin güvenilir olduğunu ifade etmektedir.

Derecelendirme: 
7’li Likert Tipi 1-Hiç Katılmıyorum, 2-Katılmıyorum, 3-Kısmen Katılmıyorum, 4-Kararsızım, 5-Kısmen Katılıyorum-6-Katılıyorum 7-Kesinlikle Katılıyorum
İletişim: