Ebeveynleşme Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Közden, D. (2015). Ebeveynleşme olgusunun depresyon, kaygı, öfke ve obsesif inanış biçimleriyle ilişkisinin incelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensitütüsü, Ankara.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Ölçekte toplam 22 madde bulunmaktadır.
Faktör 1: Ebeveyn Odaklı Ebeveynleşme (“Anne babama önemli kararlar almalarında yardım ettim.”)
Faktör 2: Kardeş Odaklı Ebeveynleşme (“Her gece kardeşlerimin yattığından emin olmak benim görevimdi.”)
Faktör 3: Ebeveynleşmenin Algılanan Yararları (Aile içindeki rolümden gerçekten keyif aldım.”)

Derecelendirme: 
5 dereceli likert tip (1=Hiçbir zaman, 5=Her zaman)