Psikolojik Danışma Yardımına İlişkin Beklentiler Ölçeği Yetişkin Formu

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Pamukçu, B. (2019, 4-6 Mayıs). Psikolojik Danışma Yardımına İlişkin Beklentiler Ölçeği Yetişkin Formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması [Bildiri sunumu]. I. Uluslararası Bilim Eğitim Sanat ve Teknoloji Sempozyumu, İzmir, Tükiye.

Sorumlu Yazar: 
Burcu Pamukçu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: