Cohen-Mansfield Ajitasyon Envanteri (CMAE)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Demircioğlu Özal, M. (2014). Alzheimer hastalarında cohen-mansfıeld ajitasyon envanteri’nin (cohen-mansfıeld agitation ınventory-CMAI) Türkçe uyarlaması, geçerlik ve güvenirliği (Yüksek lisans tezi, İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: