Ebeveynlerin Psikolojik Hizmetlere Yönelik Tutumları Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Başdaş, E., ve Türküm, A. S. (2018). Ebeveynlerin Psikolojik Hizmetlere Yönelik Tutumları Envanteri: Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kastamonu Education Journal, 26(6), 1813-1821. doi: 10.24106/
kefdergi.2091

Sorumlu Yazar: 
Erdal BAŞDAŞ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: