Doktorların Hastalarına Yönelik Tutumları Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Cihan, H. (1999). Doktorların hastalarına karşı tutum belirlemeye yönelik bir envanter geliştirme geçerlilik ve güvenirlik çalışması (Yüksek lisans tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: 
PDF: