Ebeveynlerin Çocukluk Aşılarına Yönelik Tutumları (PACV) Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çevik, C., Güneş, S., Eser, Sultan & Eser Erhan. (2020). Ebeveynlerin Çocukluk Aşılarına Yönelik Tutumları (PACV) Ölçeğinin Türkçe sürümünün psikometrik özellikleri. Güncel Pediatri, 18(2), 153-167.

Sorumlu Yazar: 
Celalettin Çevik
Geçerlik: 

Ölçeğin taban ve tavan etkileri incelendiğinde ölçme becerisinin istenilen sınırlar içinde olup, puan ortalamaları davranış boyutunda 0,13±0,57, tutum boyutunda 10,58±10,89, güvenlik etkililik boyutunda 21,01±6,14 toplamda 32,06±13,17’dır. Davranış, tutum güvenlik etkililik ve ölçek toplam puanının cronbach alfa değerleri sırasıyla 0,26, 0,75, 0,56, 0,67’dir. Örtüşmeye göre düzeltilmiş madde toplam korelasyonlarının 7. ve 14. madde de 0,30’un altında olduğu, bu maddeler çıkarıldığında içinde oldukları bouytun genel alfa değerinden daha yüksek bir alfa değerine ulaşıldığı görülmektedir

Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: