Ebeveynlerin Endişe Kaynakları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Gönener, H.D. (2003). Okul yaş dönemi çocuğu olan ebeveynlerin hastalık ve hastaneye yatma durumunda Ebeveynlerin Endişe Kaynakları Ölçeği’nin geliştirilmesi ve çocukların endişe kaynakları ile etkileşimi(Doktora tezi). Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: