Üniversite Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam Becerileri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Genç, A. ve Karaman F. (2019). Üniversite Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam Becerileri Ölçeği’nin geliştirilmesi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, (7), 656-669.

Sorumlu Yazar: 
Aslı GENÇ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: