Adölesanlar için Sağlıklı Yaşam Tarzı İnanç Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kudubeş, A. A., & Bektas, M. (2020). Psychometric properties of the Turkish version of The Healthy Lifestyle Belief Scale for Adolescents. Journal of Pediatric Nursing. https://doi.org/10.1016/j.pedn.2020.02.006

Sorumlu Yazar: 
Aslı Akdeniz Kudubeş
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: