Ebeveynler İçin Cinsel İstismar Farkındalık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Berkmen, B., & Seçim, G. (2019). Scale for Measuring Child Sexual Abuse Awareness for Parents: A scale development study. Current Psychology. https://doi.org/10.1007/s12144-019-00512-6

Sorumlu Yazar: 
Bengü Berkmen
Geçerlik: 

geçerlik katsayısı 0.911

Güvenirlik: 

Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı 0,90

Derecelendirme: 
beşli likert tipi: 5-kesinlikle katılıyorum 4- katılıyorum 3- kararsızım 2- katılmıyorum 1-kesinlikle katılmıyorum
İletişim: