Ebeveynler İçin Ameliyat Sonrası Ağrı Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Seval, M,, &Kurt, A. (2020). Parents’ Postoperative Pain Measure: Turkish validity and reliability. Erciyes Med J. doi:10.14744/etd.2020.59260

Sorumlu Yazar: 
Aylin Kurt
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: 
PDF: