Çocukların Cinsel İstismar Bilgi Düzeyi Ölçeği (CKAQ-R)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yılmaz, Y., & Cenkseven-Önder, F. (2020). The Adaptation of Children’s Knowledge of Abuse Questionnaire-Revised (CKAQ-R) to Turkish: Validity and reliability study. İlköğretim Online – Elementary Education, 19(1): 384-392. doi: 10.17051/ilkonline.2020.661859

Sorumlu Yazar: 
Yasin Yılmaz
Geçerlik: 

Ölçeğin ki-kare değerinin serbestlik derecesine oranının (966,97/404= 2,393) 5’in altında yeterli düzeyde bir değere sahip olduğu görülmüştür. Diğer uyum indeksleri incelendiğinde RMSEA= 0.03, GFI= 0.95, NFI= 0.95, RFI= 0.94 ve CFI= 0.97 olarak bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Çocukların Cinsel İstismar Bilgi Düzeyi Ölçeği’nin güvenirlik çalışması KR-21 katsayısı kullanılarak incelenmiştir. KR-21 katsayısı .74 olarak hesaplanmıştır.

Ölçekte 30 madde bulunmaktadır. Bazı örnek maddeler şu şekildedir:
3. Pek çok çocuk gece yatmadan önce ebeveynlerinden öpücük almaktan hoşlanır; çünkü bu onlar için iyi bir dokunuştur.
4. Bazen bir yetişkine “hayır” denebilir.
7. Kucaklama, sarılma ve gıdıklama bile olsa eğer bu davranışlar çok uzun süre devam ederse; bu davranışlar kötü dokunuş olabilir.
17. Sevdiğin bir yetişkinin sana sarılmasında sakınca yoktur.
24. Erkeklerin özel bölgelerine dokunulması konusunda endişelenmelerine gerek yoktur.
30. Eğer bir alışveriş merkezinde anneni-babanı kaybedersen, yabancı olsalar bile bir satış görevlisinden ya da güvenlik görevlisinden yardım isteyebilirsin.

Derecelendirme: 
3 lü derecelendirme (1= Doğru 2=Bilmiyorum 3=Yanlış)
İletişim: