Ebeveyn Yetiştirme Tarzları Ölçeği – Çocuk Formu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Cüre, S., & Danışman, G. (2015). Ebeveyn Yetiştirme Tarzları Ölçeği – Çocuk Formu’ nun Türkiye örneklemine uyarlama çalışması. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 22(2), 81-96.

Sorumlu Yazar: 
Sena Cüre
Geçerlik: 

Ölçeğin geçerliğini araştırmak amacıyla ölçek faktör yapısı ve ölçüt geçerliği yöntemleri kullanılmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin Türkçe formunun faktör yapısı, ölçüt geçerliği, iç tutarlılık değeri, test-tekrar test güvenirliği, iki yarım güvenirliği, ve madde-toplam güvenirliği, çeşitli istatistiksel analizler kullanılarak sınanmıştır.

52 madde 5 alt boyut

Duygusal Sıcaklık (19 m): Annen/ Baban sana sevgisini gösterir mi?
Duygusal Baskı/ Cezalandırma (10 m): Annen/ Baban basit şeyler için seni cezalandırır mı?
Fiziksel Cezalandırma (7 m): Annen/ Baban sana hak ettiğinden fazla vurur mu?
Aşırı Korumacılık (12 m):Annen/ Baban okuldan sonra ne yaptığını merak eder mi?
Kayırmacılık (4 m): Annenin/ Babanın seni kardeşlerinden (senden büyük ya da küçük olan) daha çok sevdiğini düşünür müsün?

Derecelendirme: 
4’lü Likert(1= Hayır, hiçbir zaman – 4=Evet, her zaman)