Berkeley Çocuk Yetiştirme Öz-yeterlik Ölçeği – İkinci Derece Versiyonu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Balat, G. U., Zembat, R. ve Acar, M. (2010). Berkeley parenting self- efficacy scale- second grade version: Reliability-validity studies among Turkish families. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 2166–2170. doi:10.1016/j.sbspro.2010.03.300

Sorumlu Yazar: 
Gülden Uyanık Balat
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: