Ebeveyn Yetkinlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Demir, S., Gündüz, B. (2014), Ebeveyn Yetkinlik Ölçeğinin Uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(25), 309-322.

Sorumlu Yazar: 
Sezai Demir
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Tek Faktörlü ( 12 m)

Derecelendirme: 
6’lı Likert
İletişim: