Ebeveyn ve öğretmenlerin Okul Sağlığı Hemşiresinin Rollerini Algılama Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Bayik Temel A, Yildirim JG, Kalkim A, Muslu L, & Yildirim N. (2017). Parents’ and teachers’ expectations of school nurse roles: A scale development study. International Journal of Nursing Sciences. 4, 303- 310. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijnss.2017.05.002

Sorumlu Yazar: 
Julide Gulizar Yildirim
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: