Ebeveyn Tükenmişliği Değerlendirmesi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Arıkan, G., Üstündağ-Budak, A. M., Akgün, E., Mikolajczak,M., & Roskam, I. (2020). Validation of the Turkish version of the Parental Burnout Assessment (PBA). New Directions for Child and Adolescent Development, 1-18. https://doi.org/10.1002/cad.20375

Sorumlu Yazar: 
Gizem Arıkan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: